Betingelser

Alt det udarbejdede materiale under Solution Hub tilhører Virksomheden og de Studerende i fællesskab.

De Studerende er berettiget til at bruge det udarbejdede materiale i studieøjemed og som dokumentation til eksaminer, CV, refencer, o.lign.

Virksomheden er berettiget til at benytte det udarbejdede materiale internt i virksomheden til drift og udvikling. Virksomheden er kun berettiget til at benytte de Studerendes personlige informationer som navn, billeder, mm. efter forudgående skriftlig aftale.


Fine Print
Solution Hub forbeholder sig retten til at ændre disse betingelser uden forudgående varsel. Det er altid betingelser gældende ved indgåelse af aftale der gælder for det pågældende forløb
Open Sidebar Open Sidebar
Arrow-up