Alt det udarbejdede materiale under Solution Hub tilhører Virksomheden og de Studerende i fællesskab.

De Studerende er berettiget til at bruge det udarbejdede materiale i studieøjemed og som dokumentation til eksaminer, CV, refencer, o.lign.

Virksomheden er berettiget til at benytte det udarbejdede materiale internt i virksomheden til drift og udvikling. Virksomheden er kun berettiget til at benytte de Studerendes personlige informationer som navn, billeder, mm. efter forudgående skriftlig aftale.