Studererende med nyskabende viden

De studerende har den seneste nye viden indenfor deres fagområder og er dedikerede for at bruge denne viden i virkeligheden.

De studerende er blandet på tværs af uddannelser

Ved at blande grupperne med studerende fra flere studier får man belyst problemstillingen fra mange vinkler og nogle gode løsninger på projekterne.

Se projekter

inkassofirma.dk

Samarbejde med andre organisationer

Vi samarbejder med en lang række organisationer indenfor vækst og innovation.

Vi er stolte af vores resultater!

Vi har gennemfører en evaluering efter hvert forløb blandt både
studerende, virksomheder og samarbejdspartnere.

Arbejd sammen med

spændende studerende.

Kom med på et hold af medstuderende fra andre studier og vær med
til at sætte dit præg på fremtidens løsninger.